0   129   460M    

COMMENTS

Waiting for comments.

Please sign in to join discussion.

Gooi & Vechtstreek by MORE

Published August 20, 2017

Dit is de puntenwolk van het Gebiedscontract Gooi en Vechtstreek.

Als Beta-functie is in deze puntenwolk een classificatie beschikbaar. Er is een classificatie toegevoegd op basis van 3 lagen.

Laag 1: Objecten boven de grond
Laag 2: Het grondoppervlak
Laag 7: Geïsoleerde punten/ruis

De zichtbaarheid van de drie lagen is in te stellen via:
Options > Point Clouds > Class Visibility


SHARE & DOWNLOAD